Welkom

Sintel is een offline
tijdschrift voor
literatuur, essays
en muziek

Sintel nummer 2

Sintel 2

Begin 2017 verscheen Sintel 2 met bijdrages van: Jacques Northe (Proza) Alexander Franken (Muziekteksten) Mischa Andriessen (Proza) Cathelijn van Goor (Beeldende Kunst) Yázra Cháled (Poëzie)

Sintel nummer 1

Sintel 1

Eind 2015 verscheen Sintel 2 met bijdragen van: Delphine Lecompte (Poëzie) Caroline Ligthart (Proza) Victor Suy Bio (Fotografie) Toon Teeken (Schilderijen) Florence Tonk (Essay) Dylan van Rijsbergen (Essay)