Inzenden

De redactie van Sintel verwelkomt bijdragen op het vlak van poëzie, proza, essayistiek, muziek en kunst. Eerder gepubliceerd werk komt niet in aanmerking voor opname.

Voor alle tekstbijdragen gelden de volgende regels: lettergrootte 12 punten, lettertype Georgia, Times (of iets vergelijkbaars), regelafstand 1,5. Graag als Wordbestand met een duidelijke naamgeving (titel + maker). Bij proza of essay een tab gebruiken als alinea-inspringing. Titels van boeken, series, liedjes etcetera graag cursief. Bij dialogen enkele aanhalingstekens.

Bij beeld graag hoge kwaliteit jpg (minimaal 300 dpi).

Poëzie

Sintel plaatst gedichten in beginsel alleen in vijftallen. Inzenders wordt verzocht ten minste vijf en ten hoogste tien gedichten in te sturen. Bij gedichten van aanzienlijke lengte kan daarvan worden afgeweken, in overleg met de poëzieredacteur. Datzelfde geldt voor afwijkende vormgeving van de gedichten.

Proza

Wij zijn op zoek naar proza in uiteenlopende stijlen, zowel breedsprakig als spaarzaam proza is welkom. Wij vertegenwoordigen graag goed proza in verschillende stijlen. Voor verhalen geldt een minimale lengte van 3000 en een maximale lengte van 5000 woorden.

Essayistiek

De essays in Sintel zijn literair van vorm en beschouwend van inhoud. Onderwerpen zijn in beginsel vrij. De redactie streeft naar stukken die een duidelijk betoog uitwerken – persoonlijk of meer algemeen – en die zich onderscheiden door langere en bredere lijnen te trekken. Dat kan letterlijk in historische zin, maar ook door op onvermoede samenhangen te wijzen. Een geslaagd essay is de expressie van een urgentie, en reikt zo de hand naar de lezer. Ook gezien de lage frequentie waarmee Sintel verschijnt, genieten stukken met een langere houdbaarheid de voorkeur. Zulke essays trappen de tijdgeest op de staart, maar passeren de waan van de dag. De minimale lengte bedraagt 3000 woorden, de maximale 6000 woorden.

Kunst

Foto’s (zwart-wit, kleur), schilderijen en ander beeldend materiaal zijn welkom, en ook eigenzinnige experimentele beelden die goed gebruik maken van het formaat en de vorm van het tijdschrift.

Praktische wenken

Inzendingen voor Sintel kunnen worden gericht aan sinteltijdschrift@gmail.com, bij voorkeur in een Word-bestand met zo min mogelijk opmaak. De redacteur voor het betreffende genre geeft bevestiging van ontvangst en neemt na lezing door de redactie contact met de inzender op. De redactie beoordeelt alle stukken en maakt de keuze tot publicatie. Niet-opgenomen werk wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet bewaard.

NB: we verwachten van mensen die werk inzenden dat ze ook een of meerdere edities van Sintel bestellen. Sintel is een onafhankelijk tijdschrift zonder subsidie.