Spoor

Kousbroek’s kerker

De mythe van het individualisme en de actualiteit van Norbert Elias

Zo gek is het ook niet om die wirwar van belangen en strevingen te willen ontvluchten. Te denken dat je aan deze arena, deze kerker kunt ontsnappen.
Te denken dat je kunt leven van je zelfgeteelde kromme wortelen. Daarin onderscheidt het eerder genoemde zwembadmeisje met haar escape from the world zich van Kousbroeks noodlotsgezang. Die laatste wil die wereld juist ín – om al die andere eenzame kloppers op kerkermuren te bevrijden en, waar het ‘de helft van de mensheid’ betreft, als een Humbert Humbert te bevrijen.

Lees verder in Sintel 1, Jaargang 1, te bestellen via sinteltijdschrift@gmail.com