Sintel 4 omslag

Sintel 4 verschijnt!

Sintel geeft literaire debutanten de kans om met hun werk naar buiten te komen, verschaft essayisten een platform en geeft de kruisbestuiving tussen beeld en woord een kans.

Ook gevestigde namen vinden weer hun weg naar Sintel. Zo staan Hans Dekkers, Jan van Mesbergen, Jonathan Griffioen en Auke Hulst in het komende nummer en publiceren we van Hanna Bervoets een ouder experimenteel verhaal.

Steun Sintel als Vriend

om dit in de toekomst mogelijk te blijven maken!

Hoewel onze wereld steeds sneller gaat, steeds minder tijd heeft voor lezen, de rust lijkt te ontberen om langer dan een Tweet na te denken, denken wij dat het nuttig is om juist trager te gaan, meer tijd aan een onderwerp te besteden. Überhaupt lijkt lezen, zelfs van de eenvoudigste zaken, op de terugtocht. Wint de beeldcultuur? Laat Sintel een mooie tussenvorm zijn.

Steun Sintel als vriend!

Vrienden die minimaal vijftig euro doneren krijgen de komende twee nummers, dat zijn vier en vijf, van ons in de bus. Wilt u boezemvriend worden dan kan dit door minimaal tweehonderd te doneren en krijgt u de komende vier Sintels. De mecenas stort minimaal vierhonderd en krijgt de komende acht nummers.

Natuurlijk gaan we weer mooie evenementen en presentaties organiseren en daar zien we u dan ook graag steeds weer op de eerste rang.

Neem contact op via dit adres: sinteltijdschrift@gmail.com