Sintel nummer 1

Sintel 1

Eind 2015 verscheen Sintel 2 met bijdragen van:

Delphine Lecompte (Poëzie)

Caroline Ligthart (Proza)

Victor Suy Bio (Fotografie)

Toon Teeken (Schilderijen)

Florence Tonk (Essay)

Dylan van Rijsbergen (Essay)

Wijnand Steemers (Poëzie)

Arjan Post (Essay)

Misja van der Weerd (Illustraties)

Johan Herrenberg (Proza)

Maarten Buser (Essay)

Sadà\exposadà (Poëzie)

Lucas Hüsgen (Proza)

Teun Eikenaar (Essay)

Marcel Ozymantra (Essay)

Bart van Dijk (Proza)

Willem Thies (Poëzie)

Brihang (Songteksten)

Anna Fertrève (Poëzie)

Daniel Bras (Poëzie)

Prijs €12,50 exclusief verzendkosten

via sinteltijdschrift(at)gmail.com